Bodycams - Kropsbårne kameraer


De fleste har efterhånden set ganske dramatiske videoklips sikret fra bodycams fra ind- og udland. 
Videosekvenser, som typisk har været genstand for meget debat omkring myndighedspersoners ageren og dispositioner i konkrete magtanvendelses- og retshåndhævelses situationer.

Bodycams kan dog også bruges til meget andet i en dansk og mere jordnær kontekst. I Danmark anvendes bodycams eller kropsbårne kameraer bl.a. af civile vagter, buskontrollører, private vagter samt p-vagter m.fl.

Bodycams anvendes præventivt og som bevissikring af eks. vagter og dørmænd i restaurations- og nattelivet. En dørmand kan eksempelvis aktivere sit bodycam demonstrativt inden en gæst kommer med verbale og fysiske udfald mod personalet. Her kan dørmanden meget tydeligt signalere, at han vil optage gæstens næste handling. Dørmanden kan efterfølgende påvise et meget faktuelt hændelsesforløb af en given situation, hvilket kan medvirke til færre klager og anmeldelser.

Du kan læse mere om bodycams nedenfor.